Náš tím

Mária Pitoňáková Konateľka, samostatná účtovníčka

Zodpovednosť za vedenie účtovníctva firiem, Sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch a kontrola účtovných operácií podľa štandardov a legislatívy platnej pre slovenské účtovníctvo. Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie. Inventarizácia záväzkov, pohľadávok, majetku. Príprava štatistických výkazov a podkladov pre potreby auditu a daňového poradenstva. Spolupráca s kontrolnými a daňovými orgánmi Vypracovávanie daňových priznaní a vyhotovovanie hlásení o DPH. Vypracovávanie analýz a správ podľa požiadaviek vedenia spoločnosti, zodpovednosť za mesačné, štvrťročné a ročné uzávierkové práce.

Renáta Kačová Konateľka, hlavná účtovníčka, ekonómka

Špecialistka na oblasť daní, účtovníctva a vedenia firiem. Vypracovanie finančných analýz, hodnotenie výkonnosti firiem na základe výkonových ukazovateľov, príprava finančných plánov, navrhovanie ekonomických cieľov, zodpovednosť za mesačné a ročné účtovné, mzdové a kontrolingové uzávierky, zodpovednosť za spracovanie daňového priznania a mesačných daňových povinností firiem, sledovanie aktuálnych zmien v legislatíve v právnej, daňovej a účtovnej legislatíve.

Milena Rút Ruščinová Mzdová účtovníčka a externá účtovníčka

Personalistika a špecialitka na mzdy. Sleduje všetky zmeny, vyplývajúce z úprav právnych predpisov a týkajúcich sa zamestnávania pracovníkov, náročné práce v oblasti ucelenej mzdovej agendy. Zabezpečenie správnosti a úplnosti mzdovej, účtovnej a daňovej evidencie. Vedenie účtovníctva firiem.

Janka Textorisová Office manažérka, účtovníčka

Prvý kontakt s klientom, práca s elektronickou poštou, zabezpečenie rôznych operatívnych úloh, vykonávanie administratívnych a účtovných prác.

Miriam Čurillová Samostatná účtovníčka

Zodpovednosť za vedenie účtovníctva firiem, Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie. Sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch a kontrola účtovných operácií podľa štandardov a legislatívy platnej pre slovenské účtovníctvo.

Do you have any project? Let’s Start...

Mary Peterson

Support

George Christian

Senior Designer

Moft Dorian

Designer

Emilian Dotta

CEO