Služby

Jednoduché účtovníctvo

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva, mesačné správy podľa potrieb klienta, spracovanie dokladov pre účely dph, zostavenie účtovnej závierky, vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb. Vedenie daňovej evidencie. Paušálna daň. Komunikácia a zastupovanie klienta pred úradmi. Archivácia.

Podvojné účtovníctvo

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva pre právnické osoby podnikajúce aj pre tretí sektor, mesačné správy podľa potrieb klienta, spracovanie dokladov pre účely dph, zostavenie účtovnej závierky, vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Komunikácia a zastupovanie klienta pred úradmi. Archivácia.

Personalistika a mzdy

Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd, žiadosti a pohľady zamestnancov, spracovanie zamestnancov, elektronická komunikácia s poisťovňami a daňovým úradom, vypracovanie žiadosti o príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Komunikácia a zastupovanie klienta pred úradmi. Archivácia.

Dane a poradenstvo

Poskytujeme podnikateľské poradenstvo, ekonomické poradenstvo, účtovné poradenstvo a právne služby pri vzniku živnostenského oprávnenia, pri založení spoločnosti, pri vzniku start-up spoločnosti, aj počas celej doby spolupráce, vypracovanie zmlúv a ekonomických analýz, poradenstvo a vypracovanie žiadosti o úver. Zakladanie a likvidácia spoločnosti a zmeny v OR SR. Záväzné stanovisko daňového poradcu.