Cenník

Ceny uvedené pri našich službách sú orientačné. Cena za účtovníctvo je stanovená na základe vstupného auditu individuálne pre každého klienta.
Jednoduché účtovníctvo
od 50 €/ Mesačný paušál
V cene mesačného paušálu jednoduchého účtovníctva je zahrnuté: komplexné spracovanie účtovníctva, mesačný prehľad príjmov a výdavkov klienta, vedenie knihy pohľadávok a záväzkov, vyčíslenie predbežného základu dane a dane za príslušný rok.
Kontaktujte nás
Podvojné účtovníctvo
od 80 €/ Mesačný paušál
V cene mesačného paušálu pre obchodné spoločnosti je zahrnuté: komplexné spracovanie podvojného účtovníctva, mesačný prehľad nákladov a výnosov, vedenie knihy pohľadávok a záväzkov, vyčíslenie predbežného základu dane a dane za príslušný rok.
Kontaktujte nás
Spracovanie mzdy
10 €/ 1 zamestnanec / mesiac
V cene je zahrnuté vedenie mzdového účtovníctva za mesiac, zaslanie mesačných výkazov pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne, mesačný prehľad o zdaniteľných príjmoch pre daňové účely, prevodný príkaz na úhradu miezd, odvodov a dane zo závislej činnosti.
Kontaktujte nás